Contoh Surat Pengesahan Majikan: Awesome Panduan Lengkap 2024

contoh surat pengesahan majikan feature image

Pengenalan Untuk Contoh Surat Pengesahan Majikan

Surat pengesahan majikan adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh majikan untuk mengesahkan status pekerjaan seseorang pekerja. Di Malaysia, surat ini sering diperlukan untuk pelbagai tujuan seperti permohonan pinjaman, pembelian rumah, pembiayaan kenderaan, atau urusan rasmi lain yang memerlukan bukti status pekerjaan dan pendapatan.

Contoh Surat Pengesahan Majikan

Apakah Itu Surat Pengesahan Majikan?

Surat pengesahan majikan ialah surat rasmi yang menyatakan bahawa seseorang individu bekerja dengan syarikat tertentu. Surat ini biasanya mengandungi maklumat berikut:

• Nama pekerja

• No. kad pengenalan pekerja

• Jawatan

• Tempoh bekerja

• Gaji pokok dan elaun lain

• Pengesahan daripada majikan yang berautoriti

Kepentingan Surat Pengesahan Majikan

1. Permohonan Pinjaman dan Kredit: Bank dan institusi kewangan sering memerlukan surat ini untuk mengesahkan pendapatan pemohon bagi tujuan kelulusan pinjaman.

2. Pembelian Rumah dan Kenderaan: Syarikat pemaju dan penjual kenderaan juga mungkin memerlukan surat pengesahan majikan sebagai sebahagian daripada proses kelulusan pembelian.

3. Urusan Rasmi: Beberapa urusan rasmi seperti permohonan visa atau pendaftaran kursus juga mungkin memerlukan surat ini sebagai bukti pekerjaan.

Format dan Kandungan Surat Pengesahan Majikan

Berikut adalah format umum untuk surat pengesahan majikan di Malaysia:

Kepala Surat Syarikat

Nama Syarikat

Alamat Syarikat

No. Telefon

Tarikh

Isi Surat

Rujukan Kami: [Nombor Rujukan]

Kepada Siapa Ia Berkenaan,

Subjek: Pengesahan Pekerjaan [Nama Pekerja]

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dengan ini disahkan bahawa [Nama Pekerja], No. Kad Pengenalan [No. Kad Pengenalan], adalah seorang pekerja di [Nama Syarikat] yang beralamat di [Alamat Syarikat]. Beliau telah bekerja dengan syarikat kami sejak [Tarikh Mula Bekerja] dan kini memegang jawatan sebagai [Jawatan].

3. Untuk makluman, gaji pokok beliau adalah sebanyak RM [Jumlah Gaji Pokok] sebulan. Beliau juga menerima elaun sebanyak RM [Jumlah Elaun] sebulan, menjadikan jumlah keseluruhan gaji beliau adalah RM [Jumlah Keseluruhan].

4. Surat ini dikeluarkan atas permintaan beliau untuk tujuan [Nyatakan Tujuan].

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Tandatangan]

[Nama Pengesah]

[Jawatan Pengesah]

[Nombor Telefon]

Contoh Surat Pengesahan Majikan

Berikut adalah contoh surat pengesahan majikan yang lengkap:

Syarikat Contoh Sdn Bhd

No. 123, Jalan Bukit,

12345 Kuala Lumpur

No. Telefon: 03-12345678

Tarikh: 24 Jun 2024

Rujukan Kami: SC1234/2024

Kepada Siapa Ia Berkenaan,

Subjek: Pengesahan Pekerjaan Ahmad bin Ali

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dengan ini disahkan bahawa Ahmad bin Ali, No. Kad Pengenalan 800101-01-1234, adalah seorang pekerja di Syarikat Contoh Sdn Bhd yang beralamat di No. 123, Jalan Bukit, 12345 Kuala Lumpur. Beliau telah bekerja dengan syarikat kami sejak 1 Januari 2020 dan kini memegang jawatan sebagai Pengurus Pemasaran.

3. Untuk makluman, gaji pokok beliau adalah sebanyak RM 5,000 sebulan. Beliau juga menerima elaun sebanyak RM 1,000 sebulan, menjadikan jumlah keseluruhan gaji beliau adalah RM 6,000.

4. Surat ini dikeluarkan atas permintaan beliau untuk tujuan permohonan pinjaman perumahan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Tandatangan]

Haji Bakar bin Omar

Pengurus Sumber Manusia

03-12345678

Panduan Menulis Surat Pengesahan Majikan

1. Gunakan Kepala Surat Syarikat: Kepala surat syarikat menambah kredibiliti kepada surat pengesahan.

2. Nyatakan Maklumat Lengkap Pekerja: Pastikan maklumat seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, jawatan, dan tarikh mula bekerja dinyatakan dengan jelas.

3. Masukkan Maklumat Gaji: Nyatakan gaji pokok dan elaun lain jika ada.

4. Nyatakan Tujuan Surat: Nyatakan tujuan surat tersebut dikeluarkan dengan jelas.

5. Tandatangan dan Nama Pengesah: Pastikan surat ditandatangani oleh individu yang berautoriti dalam syarikat.

Kesimpulan

Surat pengesahan majikan adalah dokumen yang penting dalam pelbagai urusan rasmi di Malaysia. Dengan memahami format dan kandungan yang diperlukan, majikan dapat menyediakan surat yang memenuhi keperluan pekerja mereka dengan mudah. Pastikan semua maklumat yang dinyatakan dalam surat adalah tepat dan disahkan oleh pihak yang berautoriti dalam syarikat.

Untuk memudahkan proses penyediaan surat pengesahan majikan, berikut adalah pautan kepada contoh surat pengesahan majikan dalam bentuk imej: Klik Sini.

Dengan panduan dan contoh yang diberikan, diharapkan anda dapat menyediakan surat pengesahan majikan yang lengkap dan sah untuk memenuhi keperluan rasmi anda. Sila lawat Rumah Selangorku untuk dapatkan lebih info tentang rumah mampu milik terkini.

BLOGPOST BERKAITAN

DAFTAR UNTUK MENERIMA KEMASKINI TERKINI TENTANG PELANCARAN PROJEK BARU!